Yealink VP59 Video IP Phone
73,500.00 Kshs 73,500.00 Kshs 73500.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
14,175.00 Kshs 14,175.00 Kshs 14175.0 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
13,600.00 Kshs 13,600.00 Kshs 13600.0 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
21,325.00 Kshs 21,325.00 Kshs 21325.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
72,175.00 Kshs 72,175.00 Kshs 72175.0 KES
Yealink MCore Kit-MS Native Microsoft Teams Rooms System Kit
201,850.00 Kshs 201,850.00 Kshs 201850.0 KES
Yealink MCore-MS Microsoft Teams Preloaded Mini-PC
161,700.00 Kshs 161,700.00 Kshs 161700.0 KES
Yealink SIP-T41S IP Phone
14,800.00 Kshs 14,800.00 Kshs 14800.0 KES
Yealink SIP-T42S IP Phone
16,150.00 Kshs 16,150.00 Kshs 16150.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
42,675.00 Kshs 42,675.00 Kshs 42675.0 KES
Yealink UH36 DUAL Teams Professional Headset
9,350.00 Kshs 9,350.00 Kshs 9350.0 KES
New!
Yealink UVC30 ContentCamKit Camera with wall bracket
50,775.00 Kshs 50,775.00 Kshs 50775.0 KES
Yealink UVC30 Desktop Video Conferencing Camera
32,575.00 Kshs 32,575.00 Kshs 32575.0 KES
Yealink UVC30 Room Video Conferencing Camera
62,175.00 Kshs 62,175.00 Kshs 62175.0 KES